Bestuursrecht

Het bestuursrecht komt ter sprake tussen burgers en overheid. De algemene regels van het bestuursrecht staan omschreven in de Algemene wet Bestuursrecht. Regels voor bijzondere situaties, zoals bouwen, hebben aparte Wetten.

Het kan zijn dat de overheid (het bestuursorgaan in kwestie) een besluit heeft genomen tegen uw belangen in. U kunt dan een bezwaarschrift indienen. Echter is het in de regel het betreffende bestuur dat beslist over uw bezwaarschrift. U heeft dan enkel de keuze in hoger beroep te gaan.

Wilt u advies over bestuursrecht? Wilt u meer informatie over uw rechten binnen uw gemeente? Neem contact op met Bureau De Wit.


juridisch adviesbureau De Wit